Nieuws

14 Oktober 2022

Afstorten na echtscheiding: creatieve oplossingen bij onvoldoende middelen in Stamrecht BV

De praktijk laat soms creatieve oplossingen zien als het gaat om het pensioen voor de ex-partner wanneer er onvoldoende middelen in de BV zijn. Zo laat een recente uitspraak zien dat een afstortingsverplichting voor de BV ook op termijn en onder voorwaarden overeengekomen kan worden.

lees meer >

12 Mei 2022

Boeterente aflossing eigenwoningschuld bij eigen BV niet aftrekbaar

X was directeur en enig aandeelhouder van stamrecht-BV Y en sloot in 2012 bij die BV een lening af van € 100.000 voor de financiering van zijn woning. In december 2016 loste X op die lening € 25.000 af, waarop BV Y hem een bedrag van € 34.078 aan boeterente in rekening bracht. 

lees meer >

02 Feb 2022

LOONBELASTING

Loonbelasting. Eiser is enig aandeelhouder van een houdstervennootschap. Eiser sluit een loonstamrechtovereenkomst met de houdstervennootschap. De rechtbank beslist dat in 2013 sprake is van onderdekking – en daarmee (gedeeltelijke) afkoop – van het loonstamrecht.

lees meer >