Archief - 2018

3 DECEMBER 2018

Documenten over het onderwerp Inkomstenbelasting

Aanbiedingsbrief over de aanwijzing massaal bezwaar box 3.

lees meer >

9 NOVEMBER 2018

Geld dat op 31 december was gestort op notarisrekening behoorde tot box 3

 X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn rekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting [BV]’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV.

lees meer >

9 OKTOBER 2018

Gouden handdruk Stamrecht en periodiek verrekenbeding 

Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. In het kader van de echtscheiding twisten zij over de vraag of het goudenhanddrukstamrecht van de man onder het te verrekenen vermogen valt.

lees meer >

21 SEPTEMBER 2018

Belastingplan 2019 – Spaargeld BV

Ook in het belastingplan 2019 wordt niet gerept over de mogelijkheid die er is om met behulp van een Spaargeld BV te besparen op de Box 3 heffing.

lees meer >

21 JUNI 2018

Op vordering bijgeschreven stamrechtuitkeringen zijn genoten; waardering stamrecht

Her gerechtshof Den Bosch heeft zich in 2017 gebogen over de vraag of een stamrechtuitkering die niet wordt uitgekeerd, maar wordt bijgeschreven op de vordering op een B.V. in fiscale zin wel of niet is ‘genoten’. Het hof deed op 7 september 2017 uitspraak in die zaak (BK 16/03590 en 16/03591). Onlangs heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten over de zaak. Belanghebbende B had tegen de uitspraak van het hof namelijk beroep in cassatie ingesteld.

lees meer >

30 MEI 2018

Nederland heffingsbevoegd voor uitkering uit loonstamrecht (art. 16 belastingverdrag Nederland – VS)

Op 24 april 2018 heeft het verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan (nr. 17/00591) in een procedure waarbij volgens onderdeel 3 van de uitspraak (Het geschil) in geschil was of de heffing over de lijfrente-uitkering op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en de VS is toegewezen aan de VS of aan Nederland. Uit de feiten blijkt dat het niet gaat om een lijfrente-uitkering maar om een (loon)stamrechtuitkering.

lees meer >

 

3 MAART 2018

Door stamrecht-bv uitgeleende gelden terecht als afkoop stamrecht aangemerkt bij onzakelijke leninG

Een man laat lijfrentekapitaal overboeken naar de eigen stamrecht-BV. Omdat die BV geen toegelaten uitvoerder is, wordt het lijfrentekapitaal belast. Het koersverlies dat de BV na de overdracht op de beleggingen realiseert, leidt niet tot belastingvermindering. 

lees meer >

26 FEBRUARI 2018

Overdracht lijfrentekapitaal naar de eigen BV

Een man laat lijfrentekapitaal overboeken naar de eigen stamrecht-BV. Omdat die BV geen toegelaten uitvoerder is, wordt het lijfrentekapitaal belast. Het koersverlies dat de BV na de overdracht op de beleggingen realiseert, leidt niet tot belastingvermindering. 

lees meer >

26 JANUARI 2018

Geen box 3-heffing bij zwaar verlies? 

Volgens de A-G moet de vermogensrendementsheffing achterwege blijven in geval van een substantieel verlies dat niet binnen afzienbare tijd kan worden goedgemaakt. 

lees meer >

3 JANUARI 2018

Aanpassing schijven box 3 per 2018 

Omdat het heffingsvrije vermogen per 2018 wordt verhoogd naar € 30.000, worden de belastingschijven daarop aangepast. 

lees meer >