Archief - 2013

14 NOVEMBER 2013

NieuwE toelichting stamrecht tot 1 januari 2014

Tijdens de bespreking van het Belastingplan in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat als voorwaarde om nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling het ontslag uiterlijk op 31 december 2013 moet zijn aangezegd. 

lees meer >

7 NOVEMBER 2013

Nieuw stamrecht tot 1 januari 2014

Tijdens de bespreking van het Belastingplan in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat als voorwaarde om nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling het ontslag uiterlijk op 31 december 2013 moet zijn aangezegd.

lees meer >

4 NOVEMBER 2013

Laatste ontslagdatum stamrecht 30 juni 2014

Werknemers die nog gebruik willen maken van de constructie waarbij een ontslagvergoeding in een stamrecht-bv wordt gestort, moeten daarvoor hun ontslag uiterlijk 31 december aangezegd krijgen.

lees meer >

22 OKTOBER 2013

Regel snel uw gouden handdruk

Verwacht u binnenkort een ontslaguitkering? Vanaf 2014 wordt iedere nieuwe ontslagvergoeding direct volledig belast. Heeft u die mogelijkheid, zorg er dan voor dat het hele ontslagtraject vóór 1 januari 2014 is afgerond: alleen dan kunt u nog kiezen tussen het direct laten uitkeren van de ontslagvergoeding of het bedrag onderbrengen in een (bancaire) lijfrente of stamrecht-BV.

lees meer >

14 OKTOBER 2013

Vrijwillig ontslag werknemer en toch een WW-uitkering?

In een recente uitspraak oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkneemster, die gebruik had gemaakt van een door de werkgever aangeboden regeling tot vrijwillig vertrek, niet verwijtbaar werkloos was.

lees meer >

20 SEPTEMBER 2013

INTERVIEW FINANCIEEL DAGBLAD

Afschaffen Stamrecht BV's. Kabinet zet aan tot versneld ontslag.

lees meer >

20 SEPTEMBER 2013

MILJOENENNOTA 2014

Afgelopen dinsdag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Het was zijn 1ste Troonrede. Het was ook de 1ste rijksbegroting die minister Dijsselbloem namens het kabinet Rutte II presenteerde.

lees meer >

20 SEPTEMBER 2013

STAMRECHTVRIJSTELLING KOMT TE VERVALLEN

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan een werknemer recht hebben op een ontslagvergoeding, ook wel 'gouden handdruk' genoemd.
Deze ontslagvergoeding behoort in beginsel tot het loon. De werknemer kan er echter voor kiezen de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht.
In dat geval wordt de belastingheffing over de ontslagvergoeding uitgesteld tot het moment waarop de periodieke uitkeringen uit het stamrecht worden ontvangen.

lees meer >

4 SEPTEMBER 2013

Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Afgelopen weken is bekend geworden dat het kabinet bezuinigingsmaatregelen door wil gaan voeren die de staatkas 6 miljard op moeten leveren. Een van de maatregelen is (aldus verschillende landelijke media) het per 1 januari 2014 afschaffen van de Stamrechtvrijstelling. De Stamrechtvrijstelling is de fiscale bepaling op grond waarvan een ontslagvergoeding bruto kan worden doorgeboekt naar een Stamrecht BV, Gouden Handdruk Banksparen of een Gouden Handdruk polis bij een verzekeringsmaatschappij (de laatste mogelijk wordt overigens zelden meer gebruikt).

lees meer >

7 AUGUSTUS 2013

Let op spooknota’s die worden verstuurd vanuit Centrale Bedrijvenregister (CBR) en TM Publisher (TMP)

Uit verscheidene bronnen hebben wij vernomen dat bedrijven de laatste tijd spooknota’s ontvangen. Oplichters zijn er op de een of andere manier in geslaagd om de adresgegevens van een groot aantal recent opgerichte ondernemingen en vennootschappen te achterhalen. De werkwijze is simpel. De geadresseerden krijgen ongevraagd een factuur waarin het KvK inschrijvingsnummer en het Btw nummer staan vermeld.

lees meer >

2 JULI 2013

Stamrecht valt niet vrij vÓÓr werkelijke vereffening

Als een BV met een stamrecht wordt ontbonden, is de vrijval van het stamrecht pas belast bij de gerechtigde als de vereffening echt is voltooid. De inspecteur mag daarbij niet alleen uitgaan van verklaringen van de Kamer van Koophandel (KvK).

lees meer >

26 JUNI 2013

De coalitie van VVD en PvdA overweegt het volgend jaar eenmalig goedkoper te maken om vermogen uit stamrecht-bv's te halen

Daardoor komt er extra geld in de economie en bovendien profiteert de schatkist van de belastingopbrengsten. Het idee ligt volgens een ingewijde op tafel in het coalitie-overleg over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn.

lees meer >

13 MEI 2013

Ontslagvergoeding die was gestort in stamrechtverzekering was niet verknocht

Naar aanleiding van hun echtscheiding in 2009 twisten M en V onder meer over de vraag of de ontslagvergoeding die V in 2002 van haar werkgever heeft ontvangen, behoort tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
V had de ontslagvergoeding ondergebracht in een stamrechtverzekering die in 2012 tot uitkering zal komen. Volgens V is de aanspraak aan haar verknocht en zij beroept zich hierbij op HR 17 oktober 2008, JBN 2008, nr 69.

lees meer >

29 APRIL 2013

Sociaal akkoord 2013 en ontslagvergoeding

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben op 12 april 2013 het sociaal akkoord gepresenteerd. In dit sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over het creëren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt, het voorkomen van werkloosheid, het inzetten op van werk naar werk trajecten bij dreigende werkloosheid en het versoepelen van het ontslagrecht per 2016. De meeste plannen zijn bestemd voor de middellange termijn en moeten door de Regering worden omgezet in wetgeving. Ook de Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan.

lees meer >

8 MAART 2013

Bevoordeling door stamrecht-BV leidt niet tot een afkoop van de stamrechtverplichting

Een man heeft in juni 2001 voor 396.000 euro een in dat jaar gebouwd huis in Spanje gekocht. Eind februari 2002 heeft hij zijn dienstbetrekking bij een bedrijf beëindigd waarbij hem een aanspraak op een periodieke uitkering is toegezegd met een waarde van 1.361.340,65 euro. Hij heeft bedongen dat het stamrecht werd ondergebracht bij een in april 2002 opgerichte BV waarvan hij dga is.

lees meer >