Advies en Administratie Stamrecht BV’s  

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor is gespecialiseerd in de boekhouding van Stamrecht BV’s.

VOORDEEL VAN DUIJNSTEE & GRUNDEKEN ADMINISTRATIEKANTOOR ALS BOEKHOUDER VAN UW STAMRECHT BV

Het biedt een enorm voordeel om de administratie van de Stamrecht BV te laten uitvoeren door een boekhouder die gespecialiseerd is in de administratie van Stamrecht BV’s.

Naar onze mening wordt er iets te makkelijk over de administratie van een Stamrecht BV gedacht en worden kansen gemist, daar waar specifieke fiscale kennis omtrent de boekhouding van de Stamrecht BV ontbreekt. 

Een groot deel van onze administratie portefeuille bestaat uit Stamrecht BV’s en een deel daarvan hebben wij in het verleden zelf opgericht en cliënten waren en zijn nog steeds erg tevreden over onze dienstverlening.

Maar wij hebben ook Stamrecht BV’s in portefeuille van cliënten die teleurgesteld waren in de vroegere adviseur of van cliënten die gezien het enorme belang toch behoefte hebben aan gespecialiseerd advies. Daarbij bedragen onze kosten vaak een fractie van het totale kapitaal en levert een frisse blik op uw Stamrecht BV altijd nieuwe inzichten op.

Alleen in die gevallen waarin een Stamrecht BV fiscaal correct wordt geadviseerd en geadministreerd bent u er zeker van dat u achteraf nooit problemen met de fiscus krijgt en kunt u optimaal profiteren van het aanwezige kapitaal.

Overstappen naar Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

U bent van harte welkom voor een informatief fiscaal advies gesprek waarin wij de bestaande situatie met u doorlopen en u een toelichting geven op alle mogelijkheden van de Stamrecht BV.

Het overstappen is dan vrij simpel te realiseren.

Wij hebben voor de administratie van de Stamrecht BV’s 2 pakketten die desgewenst ook afzonderlijk af te nemen zijn.

Administratie en Fiscale aangifte Stamrecht BV

Voor de Stamrecht BV dient de administratie en de jaarrekening te worden samengesteld op basis waarvan de fiscale (vennootschapsbelasting) aangifte kan worden ingediend.

Na goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; dient deze vervolgens te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De prijs voor al deze werkzaamheden bedraagt € 535,- excl. BTW.

(bij beleggingen kunnen wij extra kosten rekenen.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar van het resultaat van de BV.

De aangifte Vennootschapsbelasting dient in beginsel te worden ingeleverd binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar.

Omdat deze termijn voor de concrete afwikkeling van alle door ons beheerde Stamrecht BV’s niet haalbaar is, zullen wij gebruik maken van de zogenaamde uitstelregeling belastingconsulenten van de fiscus waardoor wij onze administratieve werkzaamheden en aangiftes over het gehele jaar kunnen spreiden.

Uitgangspunt in deze is dan wel dat wij deze administratieve werkzaamheden en aangiftes voor 31 december hebben afgerond en ingediend.
De fiscus hanteert tegenwoordig een forse belastingrente indien de aangifte buiten de aangifte termijn is ingediend; Deze belastingrente kan oplopen tot 8% dus indien er een positief resultaat verwacht wordt en belasting moet worden betaald is het raadzaam niet te lang te wachten met het inzenden van de stukken.
Bij complete aanlevering van de stukken voor 1 maart garanderen wij dat wij voor 1 mei een voorlopige aanslag zullen aanvragen waardoor, indien deze gevolgd wordt, geen belastingrente verschuldigd is.

Om een en ander correct te laten verlopen hebben wij van de Stamrecht BV
nodig:

 • Alle inkoopfacturen
 • Alle Bankmutaties van Alle bankrekening(en) en alle Bankmutaties van alle spaarrekeningen van de Stamrecht BV
 • Afschriften van alle beleggingsnota’s dus van alle mutaties en de waarde van de beleggingen per begin en einde van het boekjaar (alleen bij beleggingen binnen de Stamrecht BV )
 • Bij lening van de Stamrecht BV .: een kopie van de leenovereenkomst
  (indien van toepassing)

Administratie uitkeringen uit de Stamrecht BV

Voor de Stamrecht BV zijn er sinds 1 januari 2014 twee mogelijkheden om het Stamrechtkapitaal uit te keren.

1 Eenmalige gehele of gedeeltelijke uitkering Stamrechtkapitaal

Vanaf 1 januari 2014 mag u zelf bepalen hoe u het stamrecht opneemt. U hebt naast de gebruikelijke periodieke uitkeringen nu ook de mogelijkheid om het stamrecht geheel of gedeeltelijk af te kopen.

U mag dus in enig jaar naar believen een willekeurig bedrag opnemen uit het stamrecht. Dat is dus een ideaal fiscaal-financieel planningsinstrument.

U kunt dus bijvoorbeeld in november van enig jaar bezien of het interessant is om in dat jaar nog een eenmalige opname te doen.

De uitkering is natuurlijk wel in het jaar van opname fiscaal belast en de Stamrecht BV dient ook dan loonbelasting in te houden.

Voor de goede orde; U dient nog wel steeds uiterlijk in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt) de dan nog aanwezige gehele stamrecht verplichting om te zetten in een dan te bepalen periodieke uitkering.

Prijsopgave eenmalige opname stamrecht

Ook voor een eenmalige opname dient een loonadministratie opgezet te worden want de Stamrecht BV wordt inhoudingsplichtig voor de loonbelasting.
De kosten voor de loonadministratie bedragen voor een eenmalige gedeeltelijke opname € 160,- excl. BTW.

Indien u de onderstaande controlelijst naar ons opstuurt kunnen wij dat traject voor u in gang zetten.

AANVRAAGFORMULIER STAMRECHT EENMALIGE UITKERING

 

2 Periodieke uitkering Stamrechtkapitaal

Indien de Stamrecht BV periodieke uitkeringen doet, dient dit natuurlijk juridisch en fiscaal correct afgewikkeld te worden in de boekhouding van de Stamrecht BV. Hiervoor dient er een aantal zaken geregeld te worden:

 • Er wordt een akte van uitkeringen opgemaakt op basis van actuariële berekeningen (en getekend door de klant en de Stamrecht BV) waarin de klant aangeeft wat hij maandelijks wenst op te nemen en voor hoe lang.
 • De Stamrecht BV moet uiteraard belastingen afdragen over iedere uitkering die gedaan wordt. Hiervoor dient allereerst een loonheffingennummer aangevraagd te worden.
 • Op basis van het loonheffingennummer kan de Stamrecht BV maandelijks het toepasselijke gedeelte van de uitkering overboeken naar de fiscus, terwijl het restant (het netto bedrag) aan u wordt uitgekeerd.
 • Iedere maand dient er aangifte gedaan te worden van de uitkering en het bedrag dat is overgeboekt naar de fiscus (de loonadministratie).
 • Indien de uitkeringen vroegtijdig worden gestopt, wordt er een akte opgesteld waarin de klant dit specifiek aangeeft (en de restant uitkeringen dus gewoon weer bij zijn ‘tegoed’ terecht komen).

Uiteraard kunnen wij voor u alle werkzaamheden uit handen nemen. Dat is dus loonadministratie inclusief loonaangiftes, actuariële berekening en akte periodieke uitkeringen. De kosten hiervoor bedragen € 210,- ex BTW per jaar, voor alle bovenstaande werkzaamheden.

Indien u de onderstaande controlelijst naar ons opstuurt kunnen wij dat traject voor u in gang zetten.

AANVRAAG PERIODIEKE UITKERINGEN STAMRECHT