Nieuws

21 SEPTEMBER 2017

Stamrecht viel in 2007 vrij nadat geen uitkeringen meer waren gedaan

X kreeg in 1991 van zijn werkgever een ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht dat was ondergebracht bij BV Y die sinds 1994 uitkeringen deed aan X. In januari 2007 werd X 65 jaar. In zijn aangiften IB gaf hij de uitkeringen tot en met 2007 aan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

lees meer >

21 SEPTEMBER 2017

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing op ná 31 december 2013 ontvangen schadevergoeding

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is op de schadevergoeding die X van A bv heeft ontvangen. Volgens het hof heeft X de schadevergoeding namelijk niet vóór 1 januari 2014 ontvangen.

lees meer >

02 SEPTEMBER 2017

Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast

De 'Gouden Handdruk' is tegenwoordig extra belast en dat geldt volgens de rechter ook voor aandelenrechten, wat iets anders is dan aandelenoptierechten. 

lees meer >

20 APRIL 2017

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel verbetering functioneren VvE aan

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het voorstel Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2018.

lees meer >

03 FEBRUARI 2017

Goudenhanddrukstamrecht en echtscheiding

Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. In het kader van de echtscheiding twisten zij over de vraag of het goudenhanddrukstamrecht van de man, onder het te verrekenen vermogen valt.

lees meer >