Archief - 2010

30 december 2010

Flexibiliteit uitkeringen

Een Gouden handdruk kan op verschillende manieren fiscaal worden afgewikkeld. U kunt de ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk afstorten in een stamrechtverzekering, banksparen en een stamrecht BV. Bij de keuze tussen deze verschillende aanwendingsmogelijkheden is vooral de flexibiliteit een belangrijk gegeven. Over deze flexibiliteit is in december 2010 een standpunt ingenomen door het Ministerie van Financiën.

lees meer >

9 december 2010

Ontslag en voortzetting pensioen

Werknemers die na 1 januari 2011 werkloos worden, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-regeling. Werknemers die op of na 1 januari 2010 werkloos zijn geworden, moeten rekening houden met mogelijk meer dan een halvering van de bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP).

lees meer >

26 november 2010

Goudenhanddrukstamrecht verknocht

Rechtbank Zutphen 18 oktober 2010, nr. 109387 FA RK 09-2535
X heeft in het verleden bij ontslag een gouden handdruk gekregen. Deze ontslagvergoeding bestaat uit twee delen. Het eerste deel was bedoeld ter aanvulling op X' inkomen tot 80% van zijn laatstverdiende loon. Het tweede deel was bedoeld ter aanvulling van zijn pensioenopbouw.

lees meer >

22 november 2010

Stamrecht vrijstelling niet van toeppassing bij fonds voor gemene rekening

Enige jaren geleden kwamen fondsen voor gemene rekening op de markt als alternatief voor stamrecht verzekeren en de stamrecht BV. De Rechtbank heeft bepaald dat de stamrecht vrijstelling niet geldt voor een fonds voor gemene rekening. De participanten moeten direct loonheffing betalen over de ontslagvergoeding.

lees meer >

22 oktober 2010

 Uit het Regeerakkoord

In het Regeerakkoord is afgesproken dat gouden handdrukken in de collectieve sector (zorg) zullen worden beperkt. Voor zorgbestuurders gaat een maximum gelden van € 75.000. Er wordt al jaren gesproken over een (in zijn algemeenheid) geldende maximering van gouden handdrukken.

lees meer >

20 augustus 2010

Geen vrijstelling erfbelasting bij overlijden voor Stamrecht BV

Indien kinderen een aandelenpakket erven in een stamrecht BV of pensioen BV moet daar  erfbelasting over worden betaald. De vrijstelling voor erfbelasting,  de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit, geldt alleen voor stamrecht BV’s die ondernemingsactiviteiten uitvoeren en niet voor BV’s die alleen beleggen.

lees meer >

20 augustus 2010

In stamrecht-BV ondergebrachte ontslaguitkering kan onder verrekenbeding huwelijkse voorwaarden vallen

Een stamrecht is een recht op toekomstige periodieke uitkeringen. Het wordt in de praktijk onder meer gebruikt om een ontslagvergoeding in de tijd uit te smeren. Onder voorwaarden is op grond van de stamrechtvrijstelling niet het stamrecht zelf belast maar de daaruit voortvloeiende uitkeringen.

lees meer >

22 juli 2010

Door onzakelijkheid lening wordt gouden handdruk geacht te zijn genoten

Hof Den Haag 21 mei 2010, nr. 2009/00471
De arbeidsovereenkomst tussen A en zijn ex-werkgever wordt ontbonden. In verband daarmee wordt een bedrag van € 55.000 gestort op de rekening van stamrecht-BV X. Voordat de stamrechtovereenkomst tussen A en BV X is getekend worden de gelden uit de BV al overgeboekt naar privé-rekeningen van A. In geschil is de vraag of A over de ontslagvergoeding heeft beschikt.

lees meer >

4 mei 2010

Redelijke termijn bij expiratie gouden handdrukverzekering of pensioen

Vraag en Antwoord 4 mei 2010, nr. 10-001

Komt een gouden handdrukverzekering of pensioen tot uitkering, dan komt er meestal een kapitaal beschikbaar waarvoor de begunstigde een periodieke uitkering moet aankopen. Deze aankoop moet binnen een redelijke termijn gebeuren. In een Vraag en Antwoord heeft de Kennisgroep pensioenen aangegeven, wat een redelijke termijn is. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen een expiratie bij in leven zijn van de verzekerde/begunstigde en een expiratie bij overlijden van de verzekerde. Expiratie

Redelijke termijn

lees meer >

29 april 2010

Redelijke termijn bij toekennen gouden handdruk

Vraag en Antwoord 29 april 2010, nr. 10-002
Wordt aan een werknemer een gouden handdruk toegekend, dan moet de werknemer kiezen of hij deze gouden handdruk meteen wil genieten, of dat hij de gouden handdruk omzet in een (uitgestelde) periodieke uitkering.

lees meer >

29 maart 2010

Gouden Handdruk stamrechtbankrekening

Zoals u weet is het vanaf 1 januari 2010 ook mogelijk een ontslagvergoeding rechtstreeks door te boeken naar een (geblokkeerde) stamrechtbankrekening.

lees meer >

14 januari 2010

Derdengeldrekeningen notarissen onder depositogarantiestelsel

Op Kamervragen van de VVD heeft minister Bos van Financiën geantwoord dat derdengeldrekeningen van notarissen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank (DNB) vallen. Daardoor is in het geval van een faillissement van de bank het geld van elke derde tot een maximum van 100.000 euro gegarandeerd.

lees meer >