Nieuws

24 september 2020

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Het heffingvrij vermogen stijgt in 2021 van € 30.846 naar € 50.000. Het box 3-tarief stijgt van 30 naar 31%. Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement.

lees meer >

14 juli 2020

Rekenrente van 4% verplicht bij waardering ingaande stamrechtverplichting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever heeft voorzien en aanvaard dat toepassing van het waarderingsvoorschrift voor stamrechtverplichtingen een (belaste) vrijval tot gevolg kan hebben.

lees meer >

26 juni 2020

Open fonds voor gemene rekening versus box 3

Een echtpaar belegt samen met hun meerderjarige dochter in een open fonds voor gemene rekening. Volgens de inspecteur is niet aan de voorwaarden voldaan en behoren de beleggingen tot box 3. De rechtbank is het daar niet mee eens.

lees meer >

8 april 2020

Afspraken gemaakt over maandelijkse uitkering voor partner na overlijden erflater

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er rechtens geen afdwingbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen Y en A. Er is wel sprake van een natuurlijke verbintenis. Y heeft recht op een uitkering van € 55.072 per jaar.

lees meer >

6 maart 2020

Lening aan stamrecht-bv is informeel kapitaal

De Hoge Raad heeft op 28 februari 2020 uitspraak gedaan of een door de aandeelhouder-stamrechtgenieter aan zijn stamrecht-bv verstrekte lening kwalificeert als een tbs-vordering die afgewaardeerd kan worden.

lees meer >

24 februari 2020

Stamrechtaanspraak belast na door DGA veroorzaakte onderdekking in Stamrecht BV 

In verband met het beëindigen van zijn dienstverband per 1 december 2006 kreeg X van zijn werkgever een ontslagvergoeding van € 190.000. Zijn werkgever stortte dit bedrag in een door X hiervoor opgerichte stamrecht-BV Y.

lees meer >