Archief - 2009

9 december 2009

Schadevergoeding tot verbetering van eer en goede naam was onbelast

Een schadevergoeding die wordt ontvangen van de (voormalige) werkgever, is onder bepaalde omstandigheden onbelast. Dat is onder meer het geval als de vergoeding is toegekend voor het verlies aan arbeidsvermogen van de ondernemer/werknemer of betrekking heeft op pijn en gederfde levensvreugde of strekt ter betering van eer en goede naam. Is de schadevergoeding toegekend voor geleden of te lijden bedrijfsschade of inkomensschade, dan is deze echter belast. Feiten en omstandigheden van het individuele geval zijn bepalend of en in welke mate een vergoeding belast is.

lees meer >

6 november 2009, Amstelveen

Persbericht - FVP-bijdrageregeling: géén verlenging m.i.v. 1 januari 2011

Amstelveen – Per 1 januari 2011 eindigt de instroom in de FVP-bijdrageregeling. Dit is op 13 oktober 2009 besloten in de bestuursvergadering van Stichting FVP. Belangrijkste reden voor dit besluit is het verwachte negatieve effect op de toekomstige vermogensontwikkeling van Stichting FVP.

lees meer >

21 september 2009

Bancaire goudenhanddrukstamrechten

Het is de bedoeling dat met ingang van 2010 een goudenhanddrukstamrecht ook bij een bank kan worden bedongen. Met andere woorden, ‘banksparen’ wordt uitgebreid met de uitvoering van goudenhanddrukstamrechten.

lees meer >

1 juli 2009

Maximering ontslagvergoeding bij salaris vanaf 75.000

DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) houdt vast aan zijn uitleg van het akkoord met werkgevers en vakbonden over aftopping van ontslagvergoedingen. De CDA-bewindsman schrijft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij zijn wetsvoorstel over maximering van gouden handdrukken in overleg met sociale partners alleen heeft „verduidelijkt”.

lees meer >