Archief - 2019

18 september 2019

Uiteenzetting wijzigingen Box 3 in 2022

Zoals verwacht, wil het huidige kabinet-Rutte III de belastingheffing in box 3 veranderen. Belastingbetalers met spaargeld gaan daarvan profiteren. Beleggers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3. Voor beleggers met laag renderende beleggingen blijft het forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 relatief hoog ten opzichte van het werkelijk behaalde rendement. Dat blijkt onder andere uit het nieuwe kabinetsplan dat per 2022 moet ingaan.

lees meer >

6 september 2019

KAMERBRIEF AANPASSINGEN BOX 3

lees meer >

19 augustus 2019

Hoge Raad volgt oordeel van Hof dat geld op notarisrekening tot box 3 behoorde

Deze uitspraak van de Hoge raad is het vervolg van een eerdere uitspraak van het Hof. Uit de akte van oprichting in deze casus bleek niet dat de oprichter een verplichting had jegens de vennootschap tot (additionele) storting van een agio, zodat de rechter redeneerde dat het geld het vermogen van de oprichter nimmer had verlaten op 31 december van het jaar van oprichting.

lees meer >

18 juni 2019

Hof Amsterdam: Door stamrecht-bv uitlenen van middelen aan DGA leidt tot afkoop stamrecht

Hof Amsterdam heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan of het door een stamrecht-bv aan de DGA uitlenen van de aanwezige middelen een afkoop van het stamrecht tot gevolg heeft.

lees meer >

17 juni 2019

Verplichte rekenrente stamrecht van 4% in strijd met gkg

 Hantering van een verplichte rekenrente van 4% bij de waardering van een stamrechtverplichting is in strijd met het realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Deze waardering leidt er namelijk toe dat een ongerealiseerde winst wordt genomen. Echter de wettelijk voorgeschreven waardering zet goedkoopmansgebruik opzij.

lees meer >

31 mei 2019

Voorgeschoten loonheffing is geen schuld voor armlastige stamrecht-BV

Wie de loonheffing bij afkoop van een stamrechtuitkering uit eigen zak betaalt en weet dat de op te heffen stamrecht-BV het bedrag niet kan terugbetalen, kan die loonheffing niet als verlies fiscaal aftrekken. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld.

lees meer >

30 mei 2019

Geen stamrechtvrijstelling voor later uitgekeerde schadevergoeding

Een man die in 2013 is ontslagen en het jaar erop een schadevergoeding kreeg wegens kennelijk onredelijk ontslag, heeft geen recht op een stamrechtvrijstelling voor die vergoeding. De hoogte ervan stond eind 2013 namelijk nog niet vast, oordeelt de Hoge Raad.

lees meer >

23 januari 2019

Onterechte toepassing stamrechtvrijstelling

Eiser heeft in 2012 een verzoek gedaan tot toepassing van de stamrechtvrijstelling. In datzelfde jaar maakt hij het vrijgestelde bedrag over van de stamrecht-bv naar zijn privérekening waardoor hij niet aan de voorwaarden voldoet. Verweerder legt een navorderingsaanslag IB 2012 op met boete en belastingrente. In geschil zijn de boete en de belastingrente.

lees meer >