Verdienmodel

Bureau Duijnstee kent een aantal  verdienmodellen:

Het eerste verdienmodel is op basis van een uren declaratie en dat betekent dat wij op uur tarief worden afgerekend.
Dit model hanteren wij bij de Fiscaal-Financiële advisering.
Ons tarief is € 150,- per uur excl. BTW; wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Voor de fiscale privé aangifte praktijk hebben wij een vast tarief van € 200,- incl. BTW voor een standaard aangifte voor één persoon en € 300,- incl. BTW voor een standaard aangifte voor twee personen. In bijzondere situaties (verhuizing, nalatenschap) kunnen wij een extra uurtarief in rekening brengen.

Voor het oprichten van de stamrecht BV’s (het totaalpakket) kennen wij een vast tarief van
€ 1200,- excl. BTW.
Zie voor een nadere omschrijving van onze diensten op dit specifieke terrein onze speciale website www.goudenhanddrukadviseurs.nl.

U bent van harte welkom voor een informatief fiscaal adviesgesprek waarin wij alle ins en outs met u bespreken.

Voor eerste halfuur brengen wij geen kosten in rekening; daarna berekenen wij ons uur tarief. De kosten van het informatief fiscaal adviesgesprek komen geheel te vervallen indien u ons kantoor een vervolg opdracht geeft bv de boekhouding van uw Stamrecht BV.

Het adviesgesprek kan plaatsvinden op ons kantoor in Den Haag. In voorkomende situaties maken wij ook op locaties in het land afspraken.