Fiscaal-Financiële planning

Fiscaal-Financiële planning is een verzamelbegrip voor diverse planningsactiviteiten op financieel, fiscaal en juridisch gebied. Het is een analyse van de gehele financiële situatie tijdens de verschillende levensfasen.

Wetgeving verandert voortdurend. Bijvoorbeeld de belastingwetgeving, het erfrecht, arbeidsongeschiktheidswetgeving, pensioenwetgeving en het zorgstelsel.

Daarnaast verandert ook uw persoonlijke situatie in de loop der tijd. Huwelijk, de geboorte van een kind, verhuizen, echtscheiding, het (over)sluiten van de hypotheek, arbeidsongeschiktheid, overlijden, beleggen, bedrijfsoverdracht, (eerder) stoppen met werken zijn allemaal ‘life events’ met financiële gevolgen. Al deze gebeurtenissen oefenen invloed uit op uw inkomens- en vermogenspositie.

Fiscaal-Financiële planning biedt inzicht in uw financiële levensloop.

Waar de overheid wil dat we langer doorwerken, willen velen juist eerder stoppen. Dat laatste betekent een langere periode waarin men niet of minder arbeids productief is en dus geen inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming genereert.

Een goed Fiscaal-Financieel plan maakt duidelijk of en hoe dat haalbaar is. Het geeft antwoord op de vraag hoe u uw pensioen, spaargeld, beleggingen, hypotheek en vermogensvorming het beste kunt regelen.

Het goed Fiscaal-Financiële plan is gebaseerd op de feiten van het moment van analyse. Doordat de omstandigheden wijzigen moet het plan periodiek/om de zoveel jaar worden bijgesteld.

In feite heeft uw plan steeds een ‘APK-keuring’ nodig.

Bureau Duijnstee werkt de Fiscaal-FinanciËle Planning op 2 niveaus uit

Het eerste niveau is wat wij noemen Fiscaal-Financieel sparren en het tweede is de goed Fiscaal-Financiële planning op punten.

Bij Fiscaal-Financieel sparren gaan we met de cliënt, die een aantal fiscaal financiële vraagstukken heeft om tafel zitten. Deze worden direct besproken, verder toegelicht en beantwoord.

Hierbij wordt door ons kantoor geen verslag geproduceerd, maar kan de cliënt met de mondelinge toelichting prima uit de voeten. Voor het eerste half uur rekenen wij geen kosten. Daarna geldt ons reguliere uurtarief van € 150 euro per uur excl. BTW.

Het tweede niveau is het fiscaal financieel advies op punten. In deze structuur bespreken wij aan tafel met de cliënt de fiscaal financieel planning en werken dat verder uit in een beknopt puntenverslag. Dit verslag beslaat meestal zo’n 3 pagina’s en daarbij is de insteek dat de cliënt op een praktische wijze een basis krijgt voor een Fiscaal-Financiële planning.

Ook hierbij rekenen wij voor het eerste half uur geen kosten. De ervaring leert dat wij met de Fiscaal-Financiële planning op punten gemiddeld zo’n 3,5 uur bezig zijn en dan komen wij doorgaans uit op een bedrag van € 450 euro excl. BTW.

In de praktijk zien wij ook nog wel eens zeer uitgebreide financiële planningen. Wij bieden dat soort planningen niet aan. Nadeel is namelijk dat deze vaak erg duur zijn en denkt u daarbij aan zo’n € 1.500 excl. BTW en daarbij krijgt men een enorm dik boekwerk mee dat nauwelijks wordt gelezen en geen toegevoegde waarde heeft.